Entreprenadföretag inom mark- och anläggning

Ett familjeföretag sedan 70-talet

Vi är ett familjeägt entreprenadföretag beläget i den östra delen av Uppvidinge Kommun, på gränsen mellan Kronobergs och Kalmar län. Företaget ägs och drivs av oss, Benny och Annika Johansson tillsammans med 7 medarbetare.

Sedan Bennys far Nils-Eric startade upp verksamheten med en väghyvel i början av 1970-talet har vi arbetat oss upp till att vi idag kan erbjuda våra kunder det mesta inom mark- och anläggningsentreprenader.

En bred verksamhet

Alstermo Entreprenad AB utför grundarbete för fastigheter, schakt och planering, vatten och avloppsledningar, underhåll av skogsbilvägar, upprustningar men även nybyggnationer. Vi utför även busk- och högröjning, olika transporter, även med trailer.

Vinterhalvåret arbetar vi med vinterväghållning på det allmänna vägnätet som underentreprenör till NCC, vi tillhandahåller även snöröjning och sandning till företag och privatpersoner i vår närhet. Läs mer om våra tjänster här.

Vi förfogar över en bergtäkt, Bergtäkt Stenbrohult, där vi tar fram fraktioner enligt kundens önskemål. Läs mer om vår bergtäkt här.

Duktig personal

Tillsammans med vår duktiga personal kan vi erbjuda god service och kvalité. Vi håller en hög kvalitetsnivå och garanterar att alla arbeten är säkra, trygga och uppfyller kundens önskemål. Vi har en stark känsla för markarbeten och förmågan och kunskapen att välja ut det bästa.

Kvalité och miljö

Alstermo Entreprenad har ett välutvecklat system för kvalité, miljö och arbetsmiljö. Faktorer som påverkar kvalitet, arbetsmiljö och yttre miljö i företagets aktiviteter skall analyseras och bearbetas så att samtliga krav från samhället, beställare och andra intressenter kan uppfyllas. Vi skall i samverkan arbeta för en arbetsmiljö som ger säkerhet, trivsel och stimulans i arbetet.

Som lägsta krav ska vi alltid uppfylla de lagar, förordningar och branschkrav som reglerar vår verksamhet. Alla som arbetar hos oss, eller för oss, skall arbeta med ständig förbättring och vara medvetna om de krav som ställs.

Videoklipp från sprängning i Stenbrohult:

Vi är en av landets 11 regionala Åkeriföreningar inom Sveriges Åkeriföretag (SÅ) och har idag ca. 750 medlemmar med ca. 3 500 lastbilar.

Maskinentreprenörerna (ME) är landets ledande bransch- och arbetsgivarorganisation för maskinentreprenörer. ME företräder och stödjer medlemmarna och arbetar för branschens utveckling. ME verkar för fri företagsamhet och en sund marknadsekonomi.