Från Bergtäkt Stenbrohult till alla dina projekt med grus-, sten-, och bergprodukter

Vår bergtäkt

Vi bryter material från Bergtäkt Stenbrohult från en art som är prekambrisk och är en så kallad ”Smålandsgranit” som bildades i slutfasen av den Sveko-Karelska bergkedjeutvecklingen. Åldern på bergarten är ca 1840 miljoner år. Graniten är fint medelkornig och färgen varierar men är i huvudsak grå med inslag av röda fältspater och mörka biotiter.

Det krossas fram för ballast för betong, asfalt, samt väg och anläggning. Se mer info om varje fraktion under fliken CE-dokumentation.

För att få sälja grus inom EU måste det vara certifierat. Allt vårt grus är CE-deklarerat via Vattenfall Research and Development AB nr. 919.

Kontakta gärna vårt kontor för mer info.

Kontakta oss

Har du frågor angående vår bergtäkt var god klicka här för att komma till kontaktsidan.